Huyết Kiếm – Chiến Trường Vô Song

Huyết Kiếm - Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Vô Song ở Sảnh Hoạt Động.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/07/2017 Hướng dẫn
Huyết Kiếm

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm – Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Vô Song ở Sảnh Hoạt Động.

Giới thiệu

-Thời gian: 20h00 – 23h00 hàng ngày.
-Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60 trở lên.
-Phần thưởng: Điểm Vinh Dự.

Cách thức tham gia:

-Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Vô Song ở Sảnh Hoạt Động.

Huyết Kiếm - Chiến Trường Vô Song 0

-Hoặc nhấp biểu tượng Long Vực, chọn Vô Song.

Huyết Kiếm - Chiến Trường Vô Song 2

Huyết Kiếm - Chiến Trường Vô Song 4

Chiến Trường Vô Song

-Đến thời gian hoạt động, tại giao diện hoạt động, nhấp chọn Ghép để tham chiến.
-Mỗi ngày đấu tối đa 20 trận.

-Nhận điểm tăng cấp bậc: Mỗi trận thắng nhận 20 điểm, thua trừ 10 điểm. Mỗi ngày nhận điểm quyết định cấp, 00h00 tạo mới.

-Thưởng Điểm Vinh Dự: Thắng nhận 20 Điểm, thua nhận 10 Điểm. Đấu thắng 10 trận nhận được 50 Điểm. Thắng lần đầu thưởng 20 Điểm. Thắng 5 trận nhận 20 Điểm.

-Nhận thưởng Điểm Vinh Dự theo thứ hạng.
-Điểm Vinh Dự dùng đổi vật phẩm trong Tiệm Đổi.

Huyết Kiếm - Chiến Trường Vô Song 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!