Huyết Kiếm – Chiến Trường Đỉnh Phong

Huyết Kiếm - Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Đỉnh Phong ở Sảnh Hoạt Động.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/07/2017 Hướng dẫn
Huyết Kiếm

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm – Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Đỉnh Phong ở Sảnh Hoạt Động.

Giới thiệu

-Thời gian: 10h00 – 22h00 hàng ngày.
-Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 60 trở lên.
-Phần thưởng: Điểm Vinh Dự.

Cách thức tham gia:

-Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Đỉnh Phong ở Sảnh Hoạt Động.

Huyết Kiếm - Chiến Trường Đỉnh Phong 0

-Hoặc nhấp biểu tượng Long Vực, chọn Đỉnh Phong.

Huyết Kiếm - Chiến Trường Đỉnh Phong 2

Huyết Kiếm - Chiến Trường Đỉnh Phong 4

Chiến Trường Đỉnh Phong

-Đến thời gian hoạt động, tại giao diện hoạt động, nhấp chọn Ghép để tham chiến.

-Nhận điểm tăng bậc: Mỗi trận thắng nhận 10 điểm, thua trừ 5 điểm. Mỗi ngày nhận điểm quyết định cấp, 00h00 tạo mới.

-Thưởng Điểm Vinh Dự: Mỗi lần thắng nhận 10 Điểm, thua nhận 5 Điểm. Mỗi ngày đấu thắng 10 trận nhận được 50 Điểm. Thắng lần đầu thưởng 20 Điểm. Thắng 5 trận nhận 20 Điểm.

Cấp bậc:

Huyết Kiếm - Chiến Trường Đỉnh Phong 6

-Nhận thưởng Điểm Vinh Dự theo cấp bậc.
-Điểm Vinh Dự dùng để đổi vật phẩm trong Tiệm Đổi.

Huyết Kiếm - Chiến Trường Đỉnh Phong 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!