Huấn Long VNG – Quốc gia

Huấn Long VNG - QUỐC VƯƠNG: Chủ Công khi chinh chiến sẽ lựa chọn giữa 3 Quốc Gia: Ngụy – Thục – Ngô. Sau khi gia nhập quốc gia, Chủ Công sẽ vào Hoàng Thành.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 11/01/2018 Hướng dẫn
Huấn Long VNG

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Huấn Long VNG

Huấn Long VNG – QUỐC VƯƠNG: Chủ Công khi chinh chiến sẽ lựa chọn giữa 3 Quốc Gia: Ngụy – Thục – Ngô. Sau khi gia nhập quốc gia, Chủ Công sẽ vào Hoàng Thành. Đánh từng cấp bậc, Thăng Quan Phát Tài. Khi Chủ Công tranh được vị trí Quốc Vương của quốc gia đó.

Huấn Long VNG - Quốc gia 0

Chức tước càng cao, bổng lộc càng nhiều. Nhưng khi đã ở chức cao thì Chủ Công có quyền lãnh đạo cả một quốc gia.

HỢP BÍCH:  Mỗi ngày Chủ Công nhận 2 lần ngọc bích để ghép đôi với người cùng quốc gia. Khi ghép ngọc bích thành công sẽ nhận được Đá Đột Phá. Chủ Công cũng có thể đi cướp ngọc của người nước khác. Chủ Công cũng nên cẩn thận bảo vệ ngọc của mình.

Huấn Long VNG - Quốc gia 2

ĐẤU QUỐC GIA LIÊN SERVER: Mỗi tuần có 3 trận.Trong mỗi trận, thành đã chiếm giữ cứ 1 phút sẽ tăng điểm nhất định cho phe ta. Điểm của phe trong tuần càng cao thì thưởng càng nhiều. Các phe sẽ có thời gian chuẩn bị, chiến đấu.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz