GunPoW – Công Hội

GunPoW - Xạ thủ cần đạt tới cấp 15, thì tính năng Công hội sẽ được khai mở.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 09/12/2016 Hướng dẫn
GunPow

Bắn súng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

GunPow

GunPoW – Xạ thủ cần đạt tới cấp 15, thì tính năng Công hội sẽ được khai mở.

GunPoW - Công Hội 0

2. Thông tin chi tiết:

xạ thủ có thể tạo công hội, mời xạ thủ bốn phương tụ tập hoặc có thể gia nhập vào cộng hội khác để làm quen xạ thủ khác . Sau khi gia nhập Công  Hội, xạ thủ có thể được hưởng rất nhiều ưu đãi.

GunPoW - Công Hội 2

Khi công hội đạt cấp 5 – Toàn bộ thành viên trong công hội sẽ nhận được thú cưỡi.

GunPoW - Công Hội 4

Công hội càng lớn mạnh, cũng như thành viên đóng góp càng nhiều thì càng có thêm ưu đãi.

Hàng ngày xạ thủ có thể góp quỹ cho công hội. Việc góp quỹ sẽ giúp xạ thủ nhận điểm cống hiến cá nhân và công hội sẽ nhận điểm danh vọng.

Điểm danh vọng dùng để nâng cấp các công trình trong công hội như vật tổ, cấp công hội, trường kỹ năng.

Điểm cống hiến để thành viên học kỹ năng  và mua đồ trong tiệm công hội.

Hàng ngày, xạ thủ có thể tiến hành lễ bái vật tổ. Sau khi lễ bái vật tổ, sẽ nhận được vật tổ chúc phúc (buff bang hội) giúp tăng thuộc tính, sức mạnh nhân vật. Lưu ý: chúc phúc sẽ tồn tại đến hết 24h cùng ngày.

GunPoW - Công Hội 6

GunPoW - Công Hội 8

Trường kỹ năng giúp cho xạ thủ nâng cấp sức mạnh của nhân vật bằng các kỹ năng thuộc tính.

Học càng nhiều, càng cao sẽ càng nhận được thuộc tính mạnh mẽ.

GunPoW - Công Hội 10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!