GunPoW – Bí mật đạo cụ kĩ năng

GunPoW - Đạo cụ sẽ giúp các xạ thủ có 72 phép thần thông biến hoá đảo ngược thế trận, lấy yếu chống mạnh... các xạ thủ đã biết hết chưa?

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 13/12/2016 Hướng dẫn
GunPow

Bắn súng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

GunPow

GunPoW – Đạo cụ sẽ giúp các xạ thủ có 72 phép thần thông biến hoá đảo ngược thế trận, lấy yếu chống mạnh… các xạ thủ đã biết hết chưa?

Đạo cụ có 2 loại:

– Đạo cụ vũ khí
– Đạo cụ chiến đấu

Đạo Cụ Vũ Khí

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 0

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 2

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 4

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 6

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 8

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 10

Đạo Cụ Chiến Đấu

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 12

GunPoW - Bí mật đạo cụ kĩ năng 14

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!