Giang Hồ Kỳ Hiệp – Giới thiệu phái Thiếu Lâm

Giang Hồ Kỳ Hiệp - "Thiếu Lâm Bắc Đẩu võ lâm. Trường côn uy vũ thân đồng xông pha".

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 03/01/2017 Hướng dẫn
Giang Hồ Kỳ Hiệp

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Giang Hồ Kỳ Hiệp

Giang Hồ Kỳ Hiệp – “Thiếu Lâm Bắc Đẩu võ lâm. Trường côn uy vũ thân đồng xông pha”.

GIỚI THIỆU:

“Thiếu Lâm Bắc Đẩu võ lâm
Trường côn uy vũ thân đồng xông pha”

Giang Hồ Kỳ Hiệp - Giới thiệu phái Thiếu Lâm 0

TỔNG QUAN:

Giang Hồ Kỳ Hiệp - Giới thiệu phái Thiếu Lâm 2

KỸ NĂNG:

Giang Hồ Kỳ Hiệp - Giới thiệu phái Thiếu Lâm 4

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!