Đông Tà Tây Độc mobile – Tinh Luyện Trang Bị

Đông Tà Tây Độc mobile - Tinh luyện trang bị giúp tăng sức mạnh của trang bị lên rất đáng kể.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Đông Tà Tây Độc mobile

Thẻ tướng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Đông Tà Tây Độc mobile

Đông Tà Tây Độc mobile – Tinh luyện trang bị giúp tăng sức mạnh của trang bị lên rất đáng kể.

+ Với mỗi lần Tinh Luyện sẽ mất 1 viên đá tinh luyện(có xác xuất thuộc tính tăng và giảm).Nếu muốn tinh luyện mạnh thuộc tính chỉ có tăng có thể sử dụng KNB để tinh luyện trang bị.Mỗi lần tinh luyện trang bị bằng KNB sẽ mất 5 KNB / 1 lần / 1 dòng thuộc tính.

– Nếu trang bị của bạn đã đạt giới hạn tinh luyện có thể sử dụng đá đột phá để nâng cao cảnh giới cho trang bị.

– 2 vật phẩm trên có thể kiếm được nhờ tham gia các hoạt động , sự kiện và mở rương

Đông Tà Tây Độc mobile - Tinh Luyện Trang Bị 0

 

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!