Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm và Ghép Ngọc

Trong Đông Tà Tây Độc một tướng có thể sử dụng 5 trang bị: Vũ Khí, Giáp, Đai, Nhẫn và Giày.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Đông Tà Tây Độc mobile

Thẻ tướng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Đông Tà Tây Độc mobile

Trong Đông Tà Tây Độc một tướng có thể sử dụng 5 trang bị: Vũ Khí, Giáp, Đai, Nhẫn và Giày.

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 0

– Không chỉ tăng thuộc tính cho nhân vật như thông thường mà trang bị còn kích hoạt duyên phận với từng tướng.

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 2Giao diện Trang Bị

– Các Đại Hiệp có thể Cường Hóa, Nâng Sao, Luyện, Khảm cho trang bị để tăng chỉ số của trang bị lên.

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 4Giao diên cường hóa trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 6Giao diện nâng sao trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 8Giao diện luyện trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 10Giao diện khảm trang bị

– Tất nhiên để có một viên ngọc cấp cao để khảm vào trang bị thì các Đại Hiệp cần ghép từ các ngọc cấp thấp.

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm và Ghép Ngọc 12

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!