Đông Tà Tây Độc mobile – Khảm Trang Bị

Đông Tà Tây Độc mobile - Đá thuộc tính rất đa dạng có tất cả 15 loại khác nhau , với mỗi loại đá thì nó đều mang trong mình 1 thuộc tính khác nhau.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Đông Tà Tây Độc mobile

Thẻ tướng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Đông Tà Tây Độc mobile

Đông Tà Tây Độc mobile – Đá thuộc tính rất đa dạng có tất cả 15 loại khác nhau , với mỗi loại đá thì nó đều mang trong mình 1 thuộc tính khác nhau.

1. Ghép Ngọc :

– Đá thuộc tính rất đa dạng có tất cả 15 loại khác nhau , với mỗi loại đá thì nó đều mang trong mình 1 thuộc tính khác nhau.

+ Đá võ lực – Đá nội lực
+ Đá HP – Đá Thủ 
+ Đá Hỏa Công – Đá Băng Công
+ Đá Độc Công – Đá Kháng Hỏa

+ Đá Kháng Băng – Đá Khang Độc
+ Đá Bạo – Đá Kháng Bạo
+ Đá Thân Pháp – Đá Trúng
+ Đá Né

– Cấp đá tối đa có thể ghép được là cấp 15.

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm Trang Bị 0

2. Khảm Ngọc :

– Mỗi trang bị có thể khảm tối đa 2 viên ngọc.

– Mỗi trang bị sẽ được lắp 1 loại đá khác nhau và không thể lắp được 1 loại đá trên tất cả các trang bị

Đông Tà Tây Độc mobile - Khảm Trang Bị 2

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
24/11
10:00

Tây Du Chi Lộ


S22 / VNG

24/11
10:00

MU Online Web


Dungeons 10 / VNG

24/11
10:00

Đại Càn Khôn


S89 / VNG

24/11
10:00

Cửu Thiên Phong Thần


S4 / CMN Online

24/11
10:00

Chiến Thần Vô Song


S1 / SohaGame