Đại Đường Võ Lâm VNG – Hướng Dẫn Cách Nhận Vé Vào Phụ Bản (Thêm)

Đại Đường Võ Lâm VNG hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm thú vị với hàng loạt phụ bản đặc sắc và phần thưởng hấp dẫn.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 26/12/2017 Hướng dẫn
Đại Đường Võ Lâm VNG

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Đại Đường Võ Lâm VNG

Đại Đường Võ Lâm VNG hứa hẹn sẽ đem đến trải nghiệm thú vị với hàng loạt phụ bản đặc sắc và phần thưởng hấp dẫn. Và để xóa bỏ giới hạn số lần tham gia, sau đây là hướng dẫn giúp quý Đại Hiệp có thể trải nghiệm tối đa tính năng phụ bản.

Vé Quân Giới Tiêu

Vé Quân Giới Tiêu là vật phẩm cần thiết để có thể tham gia hoạt động Quân Giới Tiêu, Đại Hiệp có thể nhận được Vé Quân Giới thông qua các hoạt động như: Căn Cứ Phe, Thu Thập Quân Miên…

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hướng Dẫn Cách Nhận Vé Vào Phụ Bản (Thêm) 0

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hướng Dẫn Cách Nhận Vé Vào Phụ Bản (Thêm) 2

Vé Vào Ác Nhân Cốc

Hoạt động Ác Nhân Cốc mỗi ngày Đại Hiệp sẽ được đi 1 lần miễn phí, từ những lần sau vẫn có thể đi nhưng sẽ không nhận được vật phẩm thưởng.

Tuy nhiên quý Đại Hiệp có thể dùng Trừng Ác Lệnh để nhận được thêm 1 lần tham gia Ác Nhân Cốc và vẫn nhận được phần thưởng.

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hướng Dẫn Cách Nhận Vé Vào Phụ Bản (Thêm) 4

Trừng Ác Lệnh có thể mua từ Tiền Trang hoặc nhận được khi đào Tàng Bảo Đồ – Cao.

Vé Thưởng Kim Và Vé Thiết Luyện

Chiêu Tài Điện và Trường Thí Luyện là phó bản mà Đại Hiệp có thể nhận được Đồng Khóa và Cống Hiến Bang Hội. Mỗi ngày Đại Hiệp có thể tham gia 1 lần miễn phí.

Nhưng từ lần thứ 2 trở đi muốn nhận lợi tức thì phải tốn Vé Thưởng Kim và Vé Thiết Luyện. Vẫn có thể đi vào 2 phó bản trên lần 2 mà không tốn vé, nhưng cũng sẽ không nhận được lợi tức.

Vé Thưởng Kim may mắn nhận được khi tham gia hoạt động Chiêu Tài Điện và Trường Thí Luyện.

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hướng Dẫn Cách Nhận Vé Vào Phụ Bản (Thêm) 6Chiêu Tài Điện

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hướng Dẫn Cách Nhận Vé Vào Phụ Bản (Thêm) 8Trường Thí Luyện

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz