Đại Đường Võ Lâm VNG – Hoạt Động Mỏ Khoáng

Đại Đường Võ Lâm VNG - Tại giao diện Hoạt Động, nhấp chọn Mỏ Khoáng, Đại Hiệp sẽ được dẫn đến NPC Mỏ Khoáng tại thành Trường An.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 09/01/2018 Hướng dẫn
Đại Đường Võ Lâm VNG

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Đại Đường Võ Lâm VNG

Đại Đường Võ Lâm VNG – Tại giao diện Hoạt Động, nhấp chọn Mỏ Khoáng, Đại Hiệp sẽ được dẫn đến NPC Mỏ Khoáng tại thành Trường An.

1. Điều Kiện Tham Gia

-Đại Hiệp đạt cấp 40 trở lên.

2. Hướng Dẫn Tham Gia

Tại giao diện Hoạt Động, nhấp chọn Mỏ Khoáng, Đại Hiệp sẽ được dẫn đến NPC Mỏ Khoáng tại thành Trường An.

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 0

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 2NPC Mỏ Khoáng

Đại Hiệp có thể lựa chọn 3 cấp độ là Thường, Khó hoặc Địa Ngục.

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 4

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 6

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 8

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 10Ảnh minh họa hoạt động Mỏ Khoáng

Trong quá trình tiêu diệt quái, Đại Hiệp có thể nhận được Rương Đá Quý. Thời gian mở rương là 10 phút, Đại Hiệp sẽ nhận được Đá Quý các loại. 

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 12

Đại Đường Võ Lâm VNG - Hoạt Động Mỏ Khoáng 14Ảnh minh họa hoạt động Mỏ Khoáng

3. Phần Thưởng

Đá Quý – Đá Đa Sắc (Thượng) [Có thể giao dịch].

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz