Cửu Âm Truyền Kỳ – Hướng dẫn phụ bản Hán Vương Mộ Cổ

Phụ bản cơ bản nhất trong Cửu Âm Truyền Kỳ, nơi rớt rất nhiều trang bị, nguyên liệu cần thiết để chế tạo....

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 13/07/2017 Hướng dẫn
Cửu Âm Truyền Kỳ

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Cửu Âm Truyền Kỳ

Phụ bản cơ bản nhất trong Cửu Âm Truyền Kỳ, nơi rớt rất nhiều trang bị, nguyên liệu cần thiết để chế tạo….

HƯỚNG DẪN PHỤ BẢN HÁN VƯƠNG CỔ MỘPhụ bản cơ bản nhất trong Cửu Âm Truyền Kỳ, nơi rớt rất nhiều trang bị, nguyên liệu cần thiết để chế tạo….3 Điểm lưu ý khi vượt phụ bản:-1 Chìa khóa ở ải đầu tiên nằm ở gốc cây gần cửa-2 Mở cơ quan ải 2 cần phải theo thứ tự của mỗi lần vượt ải, mở sai sẽ có lửa cháy, cần dập lửa để mở lại.-3 Câu đố ở ải 3 cần tất cả thành viên trong đội trả lời chính xác mới vượt qua được.—————• Sở hữu ngay Anh hùng thiếp và bảo rương kỳ bảo: http://cuuamtruyenky.vn/kybaocm• Trang chủ: http://cuuamtruyenky.vn/atcm• Hội nhóm Anh em Cửu Âm Truyền Kỳ: https://goo.gl/Ppo1xm#CuuAmTruyenKy #NgônThùChi

Người đăng: Cửu Âm Truyền Kỳ vào 12 Tháng 7 2017

3 Điểm lưu ý khi vượt phụ bản:

-1 Chìa khóa ở ải đầu tiên nằm ở gốc cây gần cửa

-2 Mở cơ quan ải 2 cần phải theo thứ tự của mỗi lần vượt ải, mở sai sẽ có lửa cháy, cần dập lửa để mở lại.

-3 Câu đố ở ải 3 cần tất cả thành viên trong đội trả lời chính xác mới vượt qua được.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!