Cửu Âm Truyền Kỳ – Hướng dẫn cách kiếm bạc

Con đường hành tẩu nào cũng có nhiều khó khăn. Trước khi chuẩn bị bôn ba trong thế giới Cửu Âm Truyền Kỳ, Thù Chi xin gửi một ít lời khuyên để các đại hiệp mang theo làm hành trang, có thể sẽ có lúc cần đến <3

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 13/07/2017 Hướng dẫn
Cửu Âm Truyền Kỳ

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Cửu Âm Truyền Kỳ

Con đường hành tẩu nào cũng có nhiều khó khăn. Trước khi chuẩn bị bôn ba trong thế giới Cửu Âm Truyền Kỳ, Thù Chi xin gửi một ít lời khuyên để các đại hiệp mang theo làm hành trang, có thể sẽ có lúc cần đến.

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 0

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 2

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 4

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 6

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 8

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 10

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 12

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 14

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 16

Cửu Âm Truyền Kỳ - Hướng dẫn cách kiếm bạc 18

 

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!