Cửu Âm Truyền Kỳ – Giới thiệu nhiệm vụ sư môn

Cửu Âm Truyền Kỳ - Nhiệm vụ Sư Môn là một trong những chuỗi nhiệm vụ hằng ngày quan trọng cần phải làm hằng ngày.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 13/07/2017 Hướng dẫn
Cửu Âm Truyền Kỳ

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Cửu Âm Truyền Kỳ

Cửu Âm Truyền Kỳ – Nhiệm vụ Sư Môn là một trong những chuỗi nhiệm vụ hằng ngày quan trọng cần phải làm hằng ngày.

Ngoài đem lại lượng kinh nghiệm và danh vọng môn phái, điểm cống hiến từ nhiệm vụ sư môn rất quan trọng vì dùng để đổi các bí kíp trung và cao cấp hơn của bộ võ công phái, nội phái, đồ phổ và nguyên liệu chế tạo trang bị trấn phái.

Nhiệm Vụ Sư Môn

GIỚI THIỆU NHIỆM VỤ SƯ MÔN- Nhiệm vụ Sư Môn là một trong những chuỗi nhiệm vụ hằng ngày quan trọng cần phải làm hằng ngày.Ngoài đem lại lượng kinh nghiệm và danh vọng môn phái, điểm cống hiến từ nhiệm vụ sư môn rất quan trọng vì dùng để đổi các bí kíp trung và cao cấp hơn của bộ võ công phái, nội phái, đồ phổ và nguyên liệu chế tạo trang bị trấn phái.-Các nhiệm vụ trong chuỗi cũng rất khó để hoàn thành vì có thể phải yêu cầu đánh quái vượt cấp, thế nên các đại hiệp có thể phải kêu gọi hảo hữu trợ giúp.————–• Sở hữu ngay Anh hùng thiếp và bảo rương kỳ bảo: http://cuuamtruyenky.vn/kybaocm• Trang chủ: http://cuuamtruyenky.vn/atcm• Hội nhóm Anh em Cửu Âm Truyền Kỳ: https://goo.gl/Ppo1xm#CuuAmTruyenKy #NgônThùChi

Người đăng: Cửu Âm Truyền Kỳ vào 12 Tháng 7 2017

-Các nhiệm vụ trong chuỗi cũng rất khó để hoàn thành vì có thể phải yêu cầu đánh quái vượt cấp, thế nên các đại hiệp có thể phải kêu gọi hảo hữu trợ giúp.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!