Crossfire Legends – Đăng nhập mỗi ngày nhận rương tiếp tế M4A1-Born Beast

Crossfire Legends - Rương tiếp tế M4A1-Born Beast đã quay trở lại mang tới cho xạ thủ cơ hội trải nghiệm vũ khí VIP này, từ ngày 11.08 đến 14.08.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 11/08/2017 Hướng dẫn
Crossfire Legends

Bắn súng / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Crossfire Legends

Crossfire Legends – Rương tiếp tế M4A1-Born Beast đã quay trở lại mang tới cho xạ thủ cơ hội trải nghiệm vũ khí VIP này, từ ngày 11.08 đến 14.08.

Crossfire Legends - Đăng nhập mỗi ngày nhận rương tiếp tế M4A1-Born Beast 0

-Thời gian: 0:00 11.08 ~ 23:59 14.08

Điều kiện: chỉ cần đăng nhập mỗi ngày là có thể nhận rương M4A1-Born Beast, may mắn mở ra với hạn sử dụng 1 giờ, 3 giờ, 6 giờ, 12 giờ, 1 ngày, 3 ngày hoặc thậm chí là 7 ngày mà không mất 1 gem nào.

Crossfire Legends - Đăng nhập mỗi ngày nhận rương tiếp tế M4A1-Born Beast 2

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!