Crossfire Legends – Đại tiệc vũ khí (17.06): Trải nghiệm M37-COV & Barrett-Aurora

Crossfire Legends - Đại tiệc vũ khí ngày thứ 2 của tuần này, khẩu sniper Barrett-Aurora đã quay trở lại, đồng thời giới thiệu kèm theo chiến binh mới M37-COV.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 17/06/2017 Hướng dẫn
Crossfire Legends

Bắn súng / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Crossfire Legends

Crossfire Legends – Đại tiệc vũ khí ngày thứ 2 của tuần này, khẩu sniper Barrett-Aurora đã quay trở lại, đồng thời giới thiệu kèm theo chiến binh mới M37-COV.

Crossfire Legends - Đại tiệc vũ khí (17.06): Trải nghiệm M37-COV & Barrett-Aurora 0

-Thời gian: 17.06 ~ 17.06

Cách nhận: Đăng nhập game trong ngày 17.06 để nhận 2 Barrett-Aurora & M37-COV trải nghiệm trong 1 ngày.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!