Crossfire Legends – Cày game nhận mảnh: Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon, Blunderbuss-Auroth

Crossfire Legends - Trong tuần thứ 3 của tháng 3 này, hoạt động cày game nhận mảnh sẽ tiếp tục dành cho các xạ thủ cơ hội tích lũy mảnh ghép của các vũ khí như Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon và Blunderbuss-Auroth.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 13/03/2018 Hướng dẫn
Crossfire Legends

Bắn súng / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Crossfire Legends

Crossfire Legends – Trong tuần thứ 3 của tháng 3 này, hoạt động cày game nhận mảnh sẽ tiếp tục dành cho các xạ thủ cơ hội tích lũy mảnh ghép của các vũ khí như Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon và Blunderbuss-Auroth.

Crossfire Legends - Cày game nhận mảnh: Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon, Blunderbuss-Auroth 0

Thời gian: 13.03 – 19.03

Yêu cầu:

1. Chơi rank nhận mảnh Glock-DCD

Crossfire Legends - Cày game nhận mảnh: Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon, Blunderbuss-Auroth 2Pistol Glock-DCD

– Chơi 5 trận rank: nhận mảnh Glock-DCD x 01
– Thắng 5 trận rank: nhận mảnh Glock-DCD x 01
– Thắng 10 trận rank: nhận mảnh Glock-DCD x 01

2. Chơi Bio nhận mảnh Blunderbuss

Crossfire Legends - Cày game nhận mảnh: Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon, Blunderbuss-Auroth 4Pistol Blunderbuss Dragon

Crossfire Legends - Cày game nhận mảnh: Glock-DCD, Blunderbuss-Dragon, Blunderbuss-Auroth 6Pistol Blunderbuss Auroth

– Đạt 500 điểm Super zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Dragon x 01
– Đạt 1000 điểm Super zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Dragon x 01
– Đạt 500 điểm Kẻ diệt zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Auroth x 01
– Đạt 1000 điểm Kẻ diệt zombie: nhận mảnh Blunderbuss-Auroth x 01

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz