Công Thành Tam Quốc – Hệ thống đối chiến

Công Thành Tam Quốc - Trải qua những lần tập luyện rồi xông pha trận mạc, các võ tướng đều đã tích lũy cho mình những sức mạnh nhất định.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 08/05/2017 Hướng dẫn
Công Thành Tam Quốc

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Công Thành Tam Quốc

Công Thành Tam Quốc – Trải qua những lần tập luyện rồi xông pha trận mạc, các võ tướng đều đã tích lũy cho mình những sức mạnh nhất định. Tuy nhiên, để kiểm nghiệm sức mạnh của võ tướng thực không dễ. Hệ thống đối chiến sẽ giúp Thành chủ đánh giá chính xác nhất về sức mạnh của những võ tướng mà mình sở hữu.

Hệ thống đối chiến sẽ được mở khi Thành chủ đạt cấp 40. Hàng ngày sẽ xuất hiện 4 ải đối chiến khác nhau nhau. Nếu Thành chủ đã sở hữu các võ tướng trong 4 võ tướng mà hệ thống đưa ra thì sẽ được tham chiếm tại ải tương ứng. Nếu chiến thắng ải, Thành chủ sẽ nhận được mảnh thần khí hoặc vẫn thiếc.

Công Thành Tam Quốc - Hệ thống đối chiến 0

Sau khi khiêu chiến thành công 1 ải thì Thành chủ không thể khiêu chiến lại ải đó. Làm mới sẽđưa ra ngẫu nhiên 4 võ tướng cũng như khôi phục lại trạng thái khiêu chiến tại ải. Mỗi ngày tối đa 5 lần làm mới, mỗi lần đều tốn vàng. Tăng cấp vip có thể tăng số lần làm mới mỗi ngày.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!