Công Thành Tam Quốc – Hệ thống chiến cổ

Công Thành Tam Quốc - Chiến cổ là tính năng mới giúp gia tăng vĩnh viễn sức mạnh tấn công và tất cả các thuộc tính cho nhân vật.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 08/05/2017 Hướng dẫn
Công Thành Tam Quốc

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Công Thành Tam Quốc

Công Thành Tam Quốc – Chiến cổ là tính năng mới giúp gia tăng vĩnh viễn sức mạnh tấn công và tất cả các thuộc tính cho nhân vật. Nếu biết cách khai thác hiệu quả sẽ phát huy công lực vượt trội, ngoài sức tưởng tượng.

Thành chủ khi đạt tới cấp 40 sẽ được mở hệ thống chiến cổ. Khi kích hoạt chiến cổ, các thuộc tính võ tướng của Thành chủ sẽ được tăng lên. Chiến cổ có được nâng cấp. Mỗi lần tăng cấp sao sẽ giúp chiến cổ có vàng sáng mạnh hơn.

Công Thành Tam Quốc - Hệ thống chiến cổ 0

Trước khi Thành chủ bước vào chiến đấu, hệ thống sẽ tự động hiển thị so sánh trạng thái Chiến cổ của chư vị và đối thủ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!