Công Thành Tam Quốc – Hệ thống Bảo Vật

Công Thành Tam Quốc - Thời Tam Quốc, kỳ trân dị bảo trong thiên hạ không chỉ là những vật phẩm quý giá mà còn là biểu tượng cho sức mạnh dành cho những ai sở hữu chúng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 08/05/2017 Hướng dẫn
Công Thành Tam Quốc

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Công Thành Tam Quốc

Công Thành Tam Quốc – Thời Tam Quốc, kỳ trân dị bảo trong thiên hạ không chỉ là những vật phẩm quý giá mà còn là biểu tượng cho sức mạnh dành cho những ai sở hữu chúng. Vậy nên, người sở hữu nhiều bảo vật trong thiên hạ chính là kẻ mạnh nhất, là người đủ sức thống nhất Tam QUốc.

Thành chủ đạt cấp 35 sẽ được mở hệ thống bảo vật. Giao diện bảo vật nằm trong mục bảo vật tại giao diện chủ công.

Công Thành Tam Quốc - Hệ thống Bảo Vật 0

Bảo vật sẽ tăng mạnh thuộc tính của tất cả các võ tướng hiện tại, đồng thời tăng hiệu quả kĩ năng của võ tướng. Kích nút cường hóa góc dưới màn hình để tiền hành cường hóa bảo vật. Cường hóa bảo vật tốn Đồng Tước Lệnh, cường hóa thành công sẽ tăng tiến độ cường hóa. Khi đạt tối đa cấp độ cường hóa, bảo vật sẽ tự động thăng cấp. Thăng cấp xong, bảo vật sẽ thay đổi về ngoại hình, đồng thời được giúp tăng sức mạnh cho tất cả các kỹ năng. Mỗi lần cường hóa đều mang tới cơ hội giúp bảo vật ngay lập tức thăng cấp.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!