Chiến Quốc Bá Nghiệp – Giới thiệu hệ thống danh hiệu

Chiến Quốc Bá Nghiệp - Hệ thống này chủ yếu thông qua việc người chơi mở khóa các loại danh hiệu, đồng thời sử dụng danh hiệu, xuất hiện trên đầu nhân vật, để chứng minh địa vị và thân phận trước mắt của nhân vật, đồng thời có thể gia tăng thuộc tính nhất định.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 29/03/2017 Hướng dẫn
Chiến Quốc Bá Nghiệp

Nhập Vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Chiến Quốc Bá Nghiệp

Chiến Quốc Bá Nghiệp – Hệ thống này chủ yếu thông qua việc người chơi mở khóa các loại danh hiệu, đồng thời sử dụng danh hiệu, xuất hiện trên đầu nhân vật, để chứng minh địa vị và thân phận trước mắt của nhân vật, đồng thời có thể gia tăng thuộc tính nhất định.

Chiến Quốc Bá Nghiệp - Giới thiệu hệ thống danh hiệu 0

Danh hiệu chia thành 3 loại, gồm danh hiệu BXH, danh hiệu Lý trình bia và danh hiệu Trưởng thành. Trong đó, danh hiệu Trưởng thành là dễ nhận nhất, con đường nhận được có liên quan đến đẳng cấp, trang bị, lực chiến. Người chơi giai đoạn đầu có thể quá độ thông qua danh hiệu Đẳng cấp.

Chiến Quốc Bá Nghiệp - Giới thiệu hệ thống danh hiệu 2

Danh hiệu Lý trình bia so với danh hiệu Trưởng thành thì khá là khó, chủ yếu có liên quan đến quốc chiến, lượng Bạc có được, kích sát quái vật, trong đó người chơi phú hào có thể nạp 1000 ngân lượng để mở khóa thành tựu Mức trung lưu khá là hữu ích, thành tựu này có 90 lực chiến, có trình độ tương đương với thành tựu cấp 60, hết sức hữu ích.

Chiến Quốc Bá Nghiệp - Giới thiệu hệ thống danh hiệu 4

Thành tựu BXH nhìn vào là hiểu ngay, cần người chơi phải được xếp hạng nhất định trong BXH mới có thể nhận được thành tựu, bất luận là top 3 Điện thí, top 3 Lực chiến, đều có thể mở khóa, hơn nữa một khi mở khóa sẽ sử dụng mãi mãi, tiếc là vinh dự này có lẽ chỉ thuộc về số ít người.

Chiến Quốc Bá Nghiệp - Giới thiệu hệ thống danh hiệu 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!