Chiến Quốc Bá Nghiệp dạy bạn đánh quốc chiến

Chiến Quốc Bá Nghiệp là game mobile quốc chiến MMORPG chú trọng PK, làm ra hiệu quả game máy tính,giúp người chơi cảm nhận game máy tính trên điện thoại.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/02/2017 Hướng dẫn
Chiến Quốc Bá Nghiệp

Nhập Vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Chiến Quốc Bá Nghiệp

Chiến Quốc Bá Nghiệp là game mobile quốc chiến MMORPG chú trọng PK, làm ra hiệu quả game máy tính,giúp người chơi cảm nhận game máy tính trên điện thoại, mỗi ngày PK không ngừng,kịch liệt nhất là 20h mỗi tối khai mở lục quốc hỗn chiến.Trước mắt trong game có 6 nước, chia thành Triệu, Ngụy, Tần, Yến, Tề, Sở.

Chiến Quốc Bá Nghiệp dạy bạn đánh quốc chiến 0

Quan viên quốc gia (quốc vương, vương hậu, đại trụ quốc, đế sư) có thể tiến hành tuyên chiến địch quốc từ 20:30 mỗi tối đến 18:00 hôm sau,6 nước nhiều nhất có thể lập 3 đội đối kháng, quốc gia liên minh cũng có thể giúp đỡ đồng minh.

Sau khi khai mở quốc chiến sẽ chỉ dẫn có truyền tống đến chiến trường không, lúc này người chơi chọn truyền tống có thể tham gia chiến đấu,hôm nay chú trọng nói về phe tiến công và cách đánh quốc chiến.

Phe tiến công trước hết cần công khắc đại tướng ở Kiếm Môn Quan mới có thể chiến đấu tiếp, đại tướng Kiếm Môn Quan ở chính giữa map, kiến nghị huynh đệ bổn quốc hãy tập hợp ở chỗ đại tướng Kiếm Môn Quan trước 8h, đến 8h sẽ hiện ra “Truyền tống quốc chiến” phải chọn “Không truyền tống”, nếu không sẽ bị truyền tống đến khởi điểm biên cảnh.

Sau khi công khắc Kiếm Môn Quan, có thể chọn từ Vương Thành tây hoặc Vương Thành đông tiến vào Vương Thành địch quốc.

Nếu tiến vào từ Vương Thành tây, cần triệu tập đại quân, tiến công đại tướng Vương Thành tây (Đại tướng ở bên trái map, rất dễ tìm), lúc này khi đại tướng Kiếm Môn Quan sắp bị đánh chết, quốc vương, vương hậu hoặc đại trụ quốc nên nhanh chóng đến chỗ đại tướng Thành tây chuẩn bị kéo Hổ phù lệnh, 1 khi đại tướng Kiếm Môn Quan bị công khắc lập tức kéo lệnh. (Chỉ có quốc vương,vương hậu và đại trụ quốc mới được kéo Hồ phù lệnh, và cùng 1 người thì thời gian kéo Hổ phù lệnh cách nhau 5 phút). Sau khi đại tướng Thành tây bị công khắc,tiếp đó kiếm chỉ Tây môn thủ tướng, sau khi công khắc, sẽ có thể tiến công tướng quân đài.

Cũng vậy, nếu tiến vào từ Vương thành đông, cần công khắc đại tướng Thành đông trước, sau đó là đông môn thủ tướng, kế đó là quân cơ các.

Tướng quân đài và quân cơ các đối với đại tướng quân vương mà nói giống như hộ phù, đánh được 1 trong 2 cái đó sẽ có thể kiếm chỉ đại tướng quân vương, nhưng phải đề phòng tướng quân đài hoặc quân cơ các bị phe thủ thành tấn công trở lại nhé, nếu như vậy, đại tướng quân vương sẽ quay về trạng thái vô địch. Nói tới đây thôi nhé, còn nhiều kĩ xảo quốc chiến khác thì các tướng quân tự tìm hiểu trong game nhé!

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!