Cabal Mobile – Nâng cấp trang bị

Trang bị là những vật phẩm thiết yếu thể hiện sức mạnh của nhân vật, và các tính gia công cho trang bị của CB Mobile vô cùng phong phú, các Chiến binh sẽ thỏa sức gia công cho các trang bị của mình ngày một manh hơn.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 22/12/2016 Hướng dẫn
Cabal Mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Cabal Mobile

Trang bị là những vật phẩm thiết yếu thể hiện sức mạnh của nhân vật, và các tính gia công cho trang bị của CB Mobile vô cùng phong phú, các Chiến binh sẽ thỏa sức gia công cho các trang bị của mình ngày một manh hơn. Tính năng bao gồm:

1. Tẩy Luyện

Lựa chọn để tẩy các thuộc tính không cần thiết và ngẫu nhiên thay vào đó là các thuộc tính mới. Các bạn có tối đa 5 dòng trống để tẩy luyện.

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 0

2. Phụ ma

Tạo thêm 4 thuộc tính phụ ma ngẫu nhiên cho trang bị .

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 2

3. Truyền

Nâng cấp trang trang bị có phẩm chất vàng lên mức cao hơn.

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 4

4. Huyễn hóa

Nâng cấp các thuộc tính ngẫu nhiên của trang bị phẩm chất vàng.

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 6

5.Tăng cấp trang bị :

Nâng cấp trang bị từ phẩm chất cam lên vàng.

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 8

6. Cường hóa vũ khí:

Sử dụng Đá cường hóa để nâng cấp chỉ số cho vũ khí của bạn.

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 10

7. Phụ ma vũ khí

Tạo thêm 4 thuộc tính phụ ma ngẫu nhiên cho vũ khí .

Cabal Mobile - Nâng cấp trang bị 12

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!