Anh Hùng Xạ Điêu mobile – Tính năng Pháp Bảo

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Hệ thống pháp bảo chia làm 12 cấp, ban đầu là cấp 1, người chơi có thể thông qua tốn linh khí tinh luyện pháp bảo.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 19/05/2017 Hướng dẫn
Anh Hùng Xạ Điêu mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Anh Hùng Xạ Điêu mobile

Anh Hùng Xạ Điêu mobile – Hệ thống pháp bảo chia làm 12 cấp, ban đầu là cấp 1, người chơi có thể thông qua tốn linh khí tinh luyện pháp bảo.

I. Cơ Bản:

– Trong giao diện thành chính, chọn “Pháp Bảo”

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Pháp Bảo 0

II. Tính năng

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Pháp Bảo 2

– Pháp Bảo giúp tăng thuộc tính

– Hệ thống pháp bảo chia làm 12 cấp, ban đầu là cấp 1, người chơi có thể thông qua tốn linh khí tinh luyện pháp bảo

– Mỗi lần “Thức Tỉnh”, ngoại hình pháp bảo đều sẽ thay đổi và mang tới buff hiệu quả kỹ năng

– Tham gia phụ bản pháp bảo để kiếm vật phẩm tăng exp pháp bảo

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Pháp Bảo 4

III. Phụ bản Pháp Bảo

– Trong giao diện thành chính, chọn “Mạo hiểm”
– Trong mạp hiểm chọn “PB Pháp Bảo”
– Tham gia Phụ Bản để nhận những vật phẩm tăng exp Pháp Bảo

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Pháp Bảo 6

 

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!