Anh Hùng Xạ Điêu mobile – Tính năng Linh Sức

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Linh sức có thể nâng bậc được, khi được nâng bậc thì Linh Sức bậc sau sẽ cộng nhiều thuộc tính hơn Linh Sức bậc trước.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 19/05/2017 Hướng dẫn
Anh Hùng Xạ Điêu mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Anh Hùng Xạ Điêu mobile

Anh Hùng Xạ Điêu mobile – Linh sức có thể nâng bậc được, khi được nâng bậc thì Linh Sức bậc sau sẽ cộng nhiều thuộc tính hơn Linh Sức bậc trước.

I. Cơ Bản:

– Trong giao diện thành chính, chọn “Linh Sức”

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Linh Sức 0

II. Tính năng

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Linh Sức 2

– Linh sức có thể thăng cấp, Linh sức cấp cao tăng nhiều thuộc tính hơn.

– Linh sức có thể nâng bậc được, khi được nâng bậc thì Linh Sức bậc sau sẽ cộng nhiều thuộc tính hơn Linh Sức bậc trước.

– Linh Sức còn có thể thông qua tiến hóa nâng cao mạnh thuộc tính

– Chức năng trùng sinh có thể khiến người chơi trong tăng cấp trước đây không lãng phí bất cứ nguyên liệu nào

III. Phụ bản Linh Sức

– Trong giao diện thành chính, chọn Mạo hiểm – Trong mạp hiểm chọn PB Linh sức
– Tham gia Phụ Bản để nhận linh sức và những vật phẩm tăng exp linh sức

Anh Hùng Xạ Điêu mobile - Tính năng Linh Sức 4

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!