Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Tăng Lực Chiến Toàn Tập

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota - Đổi trang bị tốt: Mỗi lần tăng 20 cấp đổi trang bị toàn thân, từ tốt đến xấu: đỏ, cam, tím, lam, lục,...

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 11/01/2018 Hướng dẫn
Anh Hùng Xạ Điêu Gamota

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota – Đổi trang bị tốt: Mỗi lần tăng 20 cấp đổi trang bị toàn thân, từ tốt đến xấu: đỏ, cam, tím, lam, lục, chỉ cần mỗi ngày đánh phó bản trang bị và những hoạt động rơi ra trang bị khác có được bộ trang bị cam là không thành vấn đề, cũng có thể bỏ tiền mua trang bị đỏ trong bày bán.

Anh Hùng Xạ Điêu Gamota - Tăng Lực Chiến Toàn Tập 0

Rèn luyện trang bị (Ngày thứ nhất mở)

Tiêu hao thanh cương đĩnh để thăng cấp trang bị, cùng đẳng cấp nhưng khác trang bị sẽ tiêu hao lượng thanh cương đĩnh như nhau nhưng vũ khí cho thêm chiến lực nhiều nhất cho nên cần ưu tiên tăng lên cấp độ của vũ khí, ví dụ như tăng vũ khí đến cấp 70, những trang bị khác cùng tăng lên cấp 60, làm như vậy chiến lực trung bình sẽ tăng lên một chút. Đánh phó bản cốt truyện và mỗi ngày tại cửa mua là hai cách để đạt được, có tiền có thể mua thể lực vượt phó bản hoặc trực tiếp mua tại thương thành.

Khảm đá quý (ngày thứ nhất mở)

Mỗi trang bị có 4 ô đá quý, chủng loại có thể trang bị là cố định, cấp 50 mở ô thứ 2, cấp 70 mở ô thứ 3, cấp 80 mở ô thứ 4. 3 viên đá quý hợp thành 1 viên có đẳng cấp cao hơn. Lưu ý ngày thứ 2 có thể lên đến cấp 50, không nên hợp thành tất cả đá quý bậc thấp lên bậc cao để tránh khi mở ô đá quý thứ 2 không có đá quý đeo lên.

Tăng cấp võ học (mở sớm):

Mỗi lần tăng cấp xuất hiện điểm đỏ ấn vào tu luyện là được, tốn ít xu. Điểm đánh giá của bạn trong này có thể thấp, đó là do khi cấp của bạn còn thấp chưa đạt được toàn bộ 8 kỹ năng, không cần chú ý điều này, chỉ cần mỗi lần lên cấp tăng đủ là được.

Trợ thủ (mở sớm)

Cách lấy bạn đồng hành và lựa chọn:

Trợ thủ từ tốt đến xấu thứ tự là: cam, tím, lam, lục.

Hệ thống sẽ tặng Hoa Tranh (lam), trợ thủ khác phải tới Túy Tiên Lâu chiêu mộ hoặc đi phó bản cốt truyện, chủ yếu là dùng tiền chiêu mộ, dùng vàng khóa có thể chiêu mộ cao cấp có xác suất ra trợ thủ tím.

Lần đầu nạp tặng Mục Niệm Từ (lam), lần đầu quay chiêu mộ cao cấp 10 lần cùng 1 lúc có thể ra trợ thủ tím, ký tên ba ngày tặng Hoàng Dược Sư (tím), VIP được Hồng Thất Công.

Trợ thủ tím gồm có: Ngũ tuyệt (Hồng Thất Công, Hoàng Dược sư, Nhất Đăng đại sư, Vương Trùng Dương, Âu Dương Phong), Chu Bá Thông, Anh Cô, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Cừu Thiên Nhận. Lợi hại nhất là Quách Tĩnh và Hồng Thất Công, hai trợ thủ này đều có khống chế, Anh Cô buff tốt nhất.

Trợ thủ có thể ra trận 2 người, trợ chiến 2 người. Vậy nên người chơi có tiền nhất định có 4 trợ thủ đều màu tím, ít nhất phải có Quách Tĩnh hoặc Hồng Thất Công, còn lại tùy theo sở thích. Người chơi không có nhiều tiền có thể bồi nâng cấp Mục Niệm Từ, VIP4 và VIP 7 tặng mảnh ghép Mục Niệm Từ để tăng sao, nếu sau này tìm được bạn đồng hành tốt hơn vẫn có thể dùng Mục Niệm Từ giúp truyền công.

Tư chất trợ thủ:

Dùng tư chất đan và tiền xu có thể tăng chiến lực của trợ thủ, khoảng vài cấp cần đá đột phá để đột phá, dùng điểm sư đức có thể mua đá đột phá. Ưu tiên nâng cấp một trợ thủ mạnh nhất, vì trong 1 số hoạt động chỉ có thể có 1 bạn đồng hành ra trận.

Tăng sao cho trợ thủ:

Dùng hiệp hồn (quay được trợ thủ đã có sẽ đạt được) đi mua mảnh ghép của trợ thủ tốt nhất mà bản thân có để tăng cấp sao.

Trợ thủ truyền công:

Trợ thủ tím có thể truyền công, chuyển đổi thuộc tính bồi dưỡng của hai trợ thủ.

Quần hiệp truyện:

Đạt được trợ thủ bồi dưỡng đến yêu cầu nhất định có thể kích hoạt các mục thêm chiến lực.

Binh khí phổ (cấp 45 mở)

Dùng kim ty ngọc và tiền xu để thăng cấp, hệ thống tặng một thanh đại mạc kim đao, điểm danh ngày thứ 6 tặng ngọc nữ kiếm, Vip 9 tặng đả cẩu bổng. Giai đoạn đầu tăng nên tăng cấp đại mạc kim đao, tiêu tốn ít kim ti ngọc nhất lại cho chiến lực nhiều nhất. Sau khi cấp bậc lên cao hiệu quả của Đại mạc kim đao giảm dần, lúc đó so sánh cái nào có lợi nhất thì tăng cấp cái đó, như vậy sẽ khiến chiến lực của bạn được tối ưu hóa.

Tọa kỵ

Đạt được tọa kỵ đều có thể tăng chiến lực, một tọa kỵ có thể thêm khoảng 1000 chiến lực. tọa kỵ chủ yếu dùng tiền mua, cửa hàng có bán yên ngựa (dùng để đổi tọa kỵ), nạp tiền cũng tặng tọa kỵ. Được thứ hạng cao trong tổng kết phó bản đoàn đội hàng tuần tặng thưởng, bên trong có yên ngựa dùng để đổi tọa kỵ cao cấp.

Bồi dưỡng tọa kỵ (ngày thứ hai hoặc thứ 3 mở):

Tiêu hao khẩu phần và tiền xu bồi dưỡng, thăng cấp trực tiếp thêm chiến lực.

Thuần dưỡng tọa kỵ (cấp 65 mở)

Là hệ thống để đào tạo ấn, tương đối giống tẩy luyện, chỉ cần nhấn liên tục thuộc tính xuất hiện ngày càng cao, không mang tính ngẫu nhiên.

Ngũ tuyệt (ngày đầu mở)

Chiêu mộ trợ thủ mười lần sẽ cho tín vật ngũ tuyệt, tiêu tốn tín vật ngũ tuyệt kích hoạt ở điểm tương ứng có thể đạt được thuộc tính tăng thêm, cách chơi tương tự thu thập chiến lực của trợ thủ quần hiệp truyện.

Kinh mạch (ngày thứ 2 hoặc thứ 3 mở)

Bồi dưỡng tiêu hao tiêu dao đan, mỗi điểm khác nhau tăng thuộc tính khác nhau. Ban đầu chỉ mở một kinh mạch, có tiêu dao đan cứ tăng cấp là được, cấp 65 mở kinh mạch thứ 2, đến đây cùng đào tạo binh khí phổ giống nhau, tự tính toán dùng lượng tiêu dao đan như nhau cái nào tăng chiến lực tốt hơn thì tăng cái đó, như vậy chiến lực sẽ được tối ưu hóa.

Tinh luyện trang bị (cấp 66 mở)

Tiêu hao huỳnh thạch tăng sao cho trang bị, dựa theo phần trăm tăng chiến lực. Mỗi lần tăng một cấp tăng 20% thuộc tính ngẫu nhiên của trang bị. Tăng sao có xác suất thất bại giảm sao, nhưng nếu dùng bách luyện cương có thể giữ nguyên cấp độ sao, thất bại không giảm sao. Giai đoạn đầu xác xuất thành công cao không cần dùng, sau khi đạt +10 tốt hơn nên dùng.

Danh hiệu:

Hoàn thành nhiệm vụ cùng đạt thành tựu sẽ tặng danh hiệu, mang danh hiệu sẽ tăng chiến lực.

Danh vọng:

Cấp bậc danh vọng càng cao chiến lực càng nhiều, không nên bỏ qua nhiệm vụ cho danh vọng.

Lễ bao hữu hạn:

Đạt cấp 35, 45, 55 sẽ có một lễ bao hữu hạn, mỗi người chơi chỉ được mua một lần, sẽ giảm giá bán một số nguyên liệu bồi dưỡng. Sau đó các hệ thống bồi dưỡng khi bồi dưỡng đến đẳng cấp nhất định hệ thống cũng đưa ra lễ bao hữu hạn, mỗi người chỉ mua được một lần, cũng là giảm giá bán một số nguyên liệu trong hệ thống bồi dưỡng tương ứng.

Trong trò chơi cách tăng lực chiến tuy nhiều, nhưng hằng ngày cũng có nhiều cách để có được tài nguyên, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là cơ bản có thể theo kịp người chơi khác. Hơn nữa sẽ có thêm một vài cách kiếm đồ nên lưu ý, ví dụ bản đồ trận doanh có lúc sẽ xuất hiện đạo bảo tiểu tặc màu vàng, đánh bại đạo bảo tiểu tặc đạt được hộp trang bị và tiền xu, có thể mở ra trang bị tốt.

Hướng dẫn thứ tự ưu tiên nâng lực chiến

Trong game có nút “Thăng cấp” dưới thanh sinh lực nhân vật rất hữu dụng, cho người chơi gợi ý khi không biết nên thực hiện bước kế tiếp như thế nào. Tiêu đề : “Ta phải mạnh hơn” trong này cơ bản dạy bạn cách thăng cấp nhân vật, nhưng cũng có thứ tự ưu tiên

-Tu luyện chiêu thức
0Tu luyện nội công
-Tu luyện kinh mạch
-Thu thập tín vật ngũ tuyệt
-Bồi dưỡng tọa kỵ
-Tăng sao cho trợ thủ
-Tư chất trợ thủ
-Tinh luyện trang bị
-Khảm đá quý
-Rèn luyện trang bị
-Nuôi tọa kỵ
-Bồi dưỡng binh khí phổ

Thu thập tín vật, bồi dưỡng binh khí phổ  cần phải có may mắn, mặt khác khoảng cách tăng cấp rất lớn nên không cần bận tâm quá nhiều.

Tăng sao cho trợ thủ, tư chất trợ thủ, rèn luyện trang bị đều cần có tài nguyên nhất định, những tài nguyên này rất có giá trị và tương đối hiếm, muốn thăng cấp phải tùy theo hoàn cảnh, muốn tăng cấp chưa chắc đã tăng được.

Tinh luyện trang bị, khảm đá quý, bồi dưỡng tọa kỵ, tu luyện kinh mạch sẽ thấy thường xuyên, cũng cần có nguyên liệu nhất định, nhưng khá dễ tìm, thậm chí có thể dùng vàng mua, nếu còn có tiền thì có thể dùng vào những việc này.

Như vậy quan trọng nhất là tu luyện chiêu thức và tu luyện nội công. Mặc dù cần người chơi phải có trang bị, phải có trợ thủ mạnh, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào việc bộc phát chiêu thức, hơn nữa sát thương của chiêu thức tăng theo phần trăm thế nên tăng một cấp chiêu thức mang đến sức mạnh tốt hơn nhiều so với tăng thuộc tính.

Hướng dẫn cách tăng lực chiến nhanh nhất

Để nhanh chóng nâng cao chiến lực của bản thân:

I, Trợ thủ, môn khách trong thế giới giang hồ

Để có được trợ thủ:

Chọn túy tiên lâu góc phải, có hai phương thức chiêu mộ trợ thủ:

1, quần hiệp lệnh, dùng 30.000 xu để mua (độ đề cử 2 sao)
2,anh hùng thiệp, dùng 100 vàng khóa mua (độ đề cử 3 sao)
3, hào kiệt lệnh, dùng 950 vàng khóa mua (độ đề cử 5 sao)

Cách lấy vàng khóa

1, nạp thẻ, thẻ tuần 7 ngày 20.000VNĐ (900 vàng khóa), thẻ tháng 30 ngày 50.000VND (4320 vàng khóa).

2, bảo rương hoạt động hàng ngày (90 vàng khóa)

3, thưởng danh vọng mỗi ngày.

Trợ thủ lam ba sao thông thường có thể mang lại cho người chơi 20.000 chiến lực.

Trợ thủ lục hai sao thêm được khoảng 5000 chiến lực.

Giai đoạn đầu cách tốt nhất để tăng chiến lực là thông qua trợ thủ, đánh phó bản, làm nhiệm vụ hàng nhày, PK đều hơn người khác một bậc.

II, Cường hóa và bồi dưỡng( Vạn nhận các, thiết chưởng đỉnh, cửa hàng hàng ngày)

Mỗi vị đại hiệp trưởng thành không thể không có binh khí của riêng mình, Hằng ngày đánh hết lượt phó bản trang bị đảm bảo lượng trang bị mỗi ngày để đổi mới cải tiến trang bị  . Trang bị không dùng có thể phân giải thành nguyên liệu. (Đây cũng là một đặc điểm của xạ điêu 2. Tất cả đạo cụ có được trong trò chơi đều không bị lãng phí ).

1, Các loại đạo cụ sinh ra hằng ngày trong cửa hàng, nếu người chơi không muốn đi sau người khác đề nghị lượng sức để mua. (Tốt nhất nên mua hết)

Ưu tiên tấy luyện trợ thủ, cường hóa trang bị, nuôi dưỡng tòa kỵ.

2, Phó bản hàng ngày tăng chiến lực

Nguyên liệu cường hóa trang bị (thiết chưởng đỉnh, cửa hàng hàng ngày, phó bản cốt truyện, hào kiệt lục, nhiệm vụ chiến bị, cửa hàng bang hội, thủ vệ tương dương)

Thăng cấp binh khí (vạn nhận các, thiết chưởng đỉnh, quần hiệp đoạt khôi, hào kiệt lục, cửa hàng bang hội, canh phòng tương dương)

Tọa kỵ (cửa hàng, cấm địa Bạch Đà, thủ vệ Tương Dương)

Ngũ tuyệt phổ (Túy tiên lâu)

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bình luận

+ đọc tiếp

Võ Lâm Truyền Kỳ H5 xứng danh là phiên bản “bỏ túi tiện lợi” của tượng đài VLTK