3Q H5 – Tính Năng Bang Hội

Trong 3Q H5 bang hội là nơi các chúa công xây dựng thế lực để khiêu chiến và chiếm đoạt chiến lợi phẩm từ các bang khác.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 17/04/2018 Hướng dẫn
3Q H5

Thẻ tướng / Game H5

▪ Ngôn ngữ:

3Q H5

Trong 3Q H5 bang hội là nơi các chúa công xây dựng thế lực để khiêu chiến và chiếm đoạt chiến lợi phẩm từ các bang khác.

Để tạo bang chúa công cần 500 Vàng, chúa công có thể chọn phe và tên bang của mình.

3Q H5 - Tính Năng Bang Hội 03Q H5 - Tính Năng Bang Hội 3

Khi có bang hội chúa công có các đặc quyền sau :

1. Nhận bang cống :
 

3Q H5 - Tính Năng Bang Hội 03Q H5 - Tính Năng Bang Hội 8

-Chúa công có thể cống hiến bang cống bằng Vàng
-Điểm bang cống càng cao, địa vị càng cao, bang cống nhận càng cao.
-Mỗi ngày nhận 1 lần xu
-Bang cống chúa công càng cao, xu nhận càng nhiều

2. Huyết Chiến bang

3Q H5 - Tính Năng Bang Hội 10

-Trước 20h hàng ngày, bang chủ có thể tuyên chiến các bang khác.
-Nếu bang khác nhận tuyên chiến, 21h sẽ khai chiến
-Mỗi ngày chỉ có thể huyết chiến 1 bang

Bên thắng có thể đoạt xu của bên thất bại

3. -lấn bang

3Q H5 - Tính Năng Bang Hội 12

-Thành viên bang có thể xâm lấn bang khác 5 lần/1 ngày
-Bang bị xâm lấn sẽ cử ngẫu nhiên 1 thành viên ra ứng chiến
-Xâm lấn thành công sẽ nhận được Xu của bang đối chiến

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz