360mobi Kiếm Khách VNG – Cách chiếm cứ điểm bang

360mobi Kiếm Khách VNG - Lưu ý: Các Bang Chủ cần nắm thật rõ các thông tin hướng dẫn dưới đây!

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 17/04/2018 Hướng dẫn
360mobi Kiếm Khách VNG

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

360mobi Kiếm Khách VNG

360mobi Kiếm Khách VNG – Lưu ý: Các Bang Chủ cần nắm thật rõ các thông tin hướng dẫn dưới đây!

Điều kiện tham gia

-Máy chủ (server): Có thời gian mở trên 3 ngày.
-Bang Hội: Bang Hội cấp Lv.1 trở lên.
-Thành viên Bang: Đạt Lv.30 và tham gia Bang trên 1 ngày.

Thời gian tham gia

Từ 6h00 ngày hôm trước đến 6h00 ngày hôm sau vào tất cả các ngày trong tuần.

Ví dụ: Thứ hai có hoạt động Long Bàn-Ngũ Tiên Trại tức là Ngũ Tiên Trại được chọn làm cứ điểm an toàn từ 6h00 thứ hai đến 6h00 thứ ba (không bị các Bang khác đánh chiếm).

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 0

Long Bàn: Ngũ Tiên Trại-Hắc Phong Trại-Sa Thủy Doanh-An Phong Doanh

Quy tắc đánh chiếm cứ điểm

Dựa theo lịch hoạt động, mỗi ngày sẽ có một cứ điểm được chọn làm cứ điểm an toàn. Chỉ có thể tấn công các cứ điểm còn lại, không thể tấn công cứ điểm an toàn đó. Ví dụ:

Ngày thứ hai, tại giao diện Hoạt Động-Lịch mốc 6h00 sáng thấy có hoạt động Long Bàn-Ngũ Tiên Trại.

Trong thời gian hoạt động, chỉ có thể tấn công, đánh chiếm các cứ điểm Hắc Phong Trại, An Phong Doanh, Sa Thủy Doanh.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 1

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 2

Bản đồ Thiên Nam Lĩnh: Ngũ Tiên Trại và Hắc Phong Trại.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 3

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 4

Bản đồ Hoang Mạc Lâu Lan: An Phong Doanh và Sa Thủy Danh.

Cách tham gia

Giai đoạn cứ điểm chưa có bang chiếm cứ

Tiến hành khiêu chiến cứ điểm mong muốn. Tiêu diệt NGUYÊN SOÁI và Quân Lính trong khu vực cứ điểm. Khi tiêu diệt xong, sẽ được cho phép tính tích lũy điểm bang để chiếm cứ điểm.

Sau khi diệt NGUYÊN SOÁI, hệ thống sẽ kích hoạt thời gian tính tích lũy điểm bang để xác nhận phe chiếm cứ điểm.

-Thời gian tích lũy điểm: 60 phút/lần.
-Số điểm tích lũy mỗi bang: 8000 điểm/bang.
-Trạng thái PK: PK Bang – tiêu diệtbang khác không tính Ác Ma (PK).

Cách nhận điểm tích lũy bang:

Thành viên bang phải đứng trong vòng tròn tích điểm, mới được tính điểm – 7 điểm / giây. Nếu không đứng trong vòng tròn, không được tích điểm.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 5

Thành viên bang có thể tiêu diệt Quân Lính bảo vệ để nhận điểm – 2 điểm/quân lính.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 6

Thành viên bang có thể tiêu diệt thành viên của bang khác để nhận điểm – 3 điểm/người.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 7

Sau 60 phút:

Bang tích lũy đủ 8000 điểm, tính là chiếm thành công, chuyển về thành phe Thủ. NGUYÊN SOÁI và Quân Lính tự hồi sinh để bảo vệ cứ điểm.

Bang tích lũy chưa đủ 8000 điểm, tính là chiếm thất bại, chuyển về thành phe Công. Phải khiêu chiến NGUYÊN SOÁI và Quân Lính, đánh Tượng Bang Chủ => mở tích lũy điểm bang, để chiếm cứ điểm.

Giai đoạn chia phe công và phe thủ

Nhiệm vụ phe thủ

Nhiệm vụ 1: Toàn bộ thành viên bang có thể nhận nhiệm vụ thu thập Đá Vụn.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 8

Nhiệm vụ 2: Sử dụng Đá Vụn thu thập ở nhiệm vụ 1 để tu sửa Tượng Bang Chủ. Tượng Bang Chủ tu sửa thành công sẽ hồi 10% HP của tượng. Thành viên bang lưu ý thực hiện phối hợp nhiệm vụ 1 và 2 để bảo vệ Tượng Bang Chủ.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 9

Nhiệm vụ phe công

Tiến hành khiêu chiến phe Thủ, đánh Tượng Bang Chủ – Quái và NGUYÊN SOÁI của cứ điểm thuộc phe Thủ.

Sau khi đánh xong, tiến hành tích lũy điểm bang chiếm đạt 8000 điểm sẽ trở thành phe Thủ. Phải thao tác thực hiện các nhiệm vụ tương tự của phe thủ.

Chung cuộc

Vào 6h00 ngày hôm sau, hệ thống tính kết quả dựa theo bang hiện tại đang chiếm cứ điểm. Ví dụ:

Từ 6h00 thứ 2 – Long Bàn-Ngũ Tiên Trại, bang A đánh chiếm thành công cứ điểm Hắc Phong Trại. Đến 6h00 thứ 3 (ngày tiếp theo), bang A hiện đang là bang chiếm Hắc Phong Trại => bang A được tính là bang sở hữu cứ điểm Hắc Phong Trại.

Thưởng cứ điểm

Bang chiếm được cứ điểm

Bang chiếm cứ điểm được nhận tất cả vàng do những thành viên bang khác đến làm làm nhiệm vụ trong ngày mở của cứ điểm bang mình.

Mỗi ngày vào 0h00, hệ thống tự tổng kết và chia thưởng số vàng kiếm được của ngày hôm trước cho các thành viên trong bang. Vàng sẽ được gửi qua thư.

Lưu ý: Thành viên bang phải đạt 50 cống hiến bang trở lên mới được nhận.

Thành viên bang mỗi ngày làm hoạt động cứ điểm, có thể dùng Vàng hoặc Cống Hiến Bang.

Thành viên bang mỗi ngày có thể đến Tượng Bang Chủ để Tham Kiến hoặc Bêu Xấu.

360mobi Kiếm Khách VNG - Cách chiếm cứ điểm bang 10

Tham Kiến hoặc Bêu Xấu thành công được nhận EXP nhân vật và Cống Hiến Bang (mỗi ngày chỉ được thực hiện 1 lần duy nhất, nếu đã Tham Kiến thì không thể Bêu Xấu và ngược lại).

Các bang khác

Thành viên bang khác, mỗi ngày khi tham gia hoạt động cứ điểm bang phải chi trả Vàng để hoàn thành.

Có thể Tham Kiến hoặc Bêu Xấu tượng bang chủ phe khác để nhận EXP, không được nhận cống hiến bang vào ngày cứ điểm an toàn.

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
+ đọc tiếp

Tặng 888 giftcode Đao Kiếm Vô Song Mobile