Nhóm game thủ Việt ra mắt phim kỹ xảo về các tướng Liên Minh Huyền Thoại

Có thể nói Liên Minh Hoy là bộ phim Liên Minh Huyền Thoại người thật đóng đầu tiên ở Việt Nam tại thời điểm này!