Top 8 Trailer Game chiến thuật đáng chú ý trong đầu năm 2017

Đó chính là Heroes of Might and Magic III: Era of Chaos, HALO WARS 2, AVENGERS Game for SquareEnix and Marvel, Liên Minh Huyền Thoại, Detroit: Become Human, Days Gone, Warhaamer: Dawn of War 3 và Age of Empires.

Clip Game

Đó chính là những tựa game sau:

1/ Tên game: Heroes of Might and Magic III: Era of Chaos
Thể loại: Chiến thuật theo lượt
Nền tảng: Đa Nền

2/ Tên game: HALO WARS 2
Thể loại: Chiến Thuật
Nền tảng: Microsoft Windows/ Xbox One

3/ Tên game: AVENGERS Game for SquareEnix and Marvel
Thể loại: Chưa rõ.
Nền tảng: PS4 / Xbox One / PC

4/ Tên game: League Of Legends: Liên Minh Huyền Thoại
Thể loại: MOBA
Nền tảng: PC

5/ Tên game: Detroit: Become Human
Thể loại: Action-adventure
Nền tảng: PS4

6/Tên game: Days Gone
Thể loại: Action-adventure, survival horror
Nền tảng: PS4

7/ Tên game: Warhaamer: Dawn of War 3
Thể loại: Real-time strategy
Nền tảng: PC

8/ Tên game: Age of Empires
Thể loại: Real-time strategy
Nền tảng: PC