Poke Đại Chiến: Hướng dẫn cách bắt pokemon hiệu quả nhất

Để có được nhiều pokemon trong game Poke Đại Chiến các bạn phải vào mê cung

Clip Game

Để có được nhiều pokemon trong game Poke Đại Chiến các bạn phải vào mê cung để bắt.

Vì hàng ngày các bạn làm nhiệm vụ sẽ được tặng thẻ qua cửa mê cung, nếu có thì hãy vào ngay mê cung để bắt pet nhé. Mỗi thẻ có tối đa 3 lần bắt pokemon đó!

Pokemon bắt được nếu các bạn không dùng thì có thể làm nguyên liệu để tiến hóa pet chính của các bạn hoặc làm pet duyên cho pet chính, giúp pet chính của bạn nâng cao sức chiến đấu.

Poke Đại Chiến

Poke Đại Chiến

Poke Đại Chiến

8.88 điểm - 6759 lượt bình chọn