Poke Đại Chiến: Giới thiệu về các chủng loại pokemon trong game

Game Poke Đại Chiến có đến hơn 700 loài pokemon khác nhau, mỗi loài được sở hữu đến 13 skill với 5 skill chủ động và 8 skill bị động. Để sở hữu các pokemon này chúng ta không cần phải di chuyển để bắt giống như game Pokemon GO mà chỉ cần làm nhiệm vụ trong game và vào mê cung để bắt.

Clip Game

Game Poke Đại Chiến có đến hơn 700 loài pokemon khác nhau, mỗi loài được sở hữu đến 13 skill với 5 skill chủ động và 8 skill bị động. Để sở hữu các pokemon này chúng ta không cần phải di chuyển để bắt giống như game Pokemon GO mà chỉ cần làm nhiệm vụ trong game và vào mê cung để bắt.

Poke Đại Chiến

Poke Đại Chiến

Poke Đại Chiến

8.87 điểm - 6808 lượt bình chọn