// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API function crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery() { if (!is_admin()) { wp_deregister_script('wp-embed'); } } add_action('init', 'crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery'); // Remove the REST API endpoint. remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); // Turn off oEmbed auto discovery. add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' ); // Don't filter oEmbed results. remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 ); // Remove oEmbed discovery links. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); // Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' ); // Remove all embeds rewrite rules. add_filter( 'rewrite_rules_array', 'disable_embeds_rewrites' ); Liên Quân mobile ra mắt tướng mới Aleister - Ác thần quỷ quyệt | 2Game

Liên Quân mobile ra mắt tướng mới Aleister – Ác thần quỷ quyệt

Aleister là pháp sư cực kì toàn diện trong game Liên Quân mobile với bộ kĩ năng rất nhiều hiệu ứng, từ làm chậm cho tới làm choáng, và tất nhiên là sát thương cực cao.

Clip Game

Aleister là pháp sư cực kì toàn diện với bộ kĩ năng rất nhiều hiệu ứng, từ làm chậm cho tới làm choáng, và tất nhiên là sát thương cực cao. Với sức mạnh vượt trội như vậy, khả năng cao Aleister sẽ soán ngôi những Krixi hay Mganga ở vị trí đường giữa, pháp sư chủ lực trong game Liên Quân mobile là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Trang chủ http://lienquan.garena.vn/

Người viết: YThienLong

YThienLong là một cây bút chuyên gõ phím viết bài về game, đặc biệt là game online và cộng đồng làng game Việt. Mình có quan điểm sống đơn giản là thích sự Tự do và luôn là Chính mình, thế thôi.

Liên Quân Huyền Thoại

Liên Quân Huyền Thoại

Liên Quân Huyền Thoại

8.48 điểm - 3373 lượt bình chọn