Lạc Trôi phiên bản Liên Minh Huyền Thoại

Clip Game

Phiên bản đặc biệt của MV Lạc Trôi phiên bản Cam Thái Version. Với sự tham gia của các nhân vật trong game Liên Minh Huyền Thoại : yasuo, sona, jarvan.

360º Game